Dhollandia Poland - kontakt

Dhollandia Poland Sp. z o.o.
ul. Półłanki 33, 30-858 Kraków

tel. +48 12 260 61 10

fax. +48 12 260 61 12 

email: biuro@dhollandia.pl

Serwis Kraków tel. 24h   +48 500 130 766

 

Dhollandia Poland Sp. z o.o. oddział Warszawa

ul. Turystyczna 10, Sadowa, 05-092 Łomianki

tel. +48 22 122 52 30/40

Serwis stacjonarny Warszawa tel. +48 500 081 188

Serwis Warszawa tel. 24h  +48 885 024 325

Serwis Warszawa tel. 24h  +48 510 079 442

Serwis Warszawa tel. 24h  +48 885 023 661

 

Dhollandia Poland Sp. z o.o. oddział Poznań

ul. Skrajna 3C, 62-080 Sierosław

tel. +48 61 226 21 12

tel. +48 695 301 305

Serwis Poznań tel. 24h  +48 783 789 777

Serwis Poznań tel. 24h  +48 665 305 302