Informacje dotyczące rejestracji windy załadowczej w UDT

PROCEDURA REJESTRACJI UDT

Dziękujemy za zakup windy hydraulicznej firmy Dhollandia.

Zgodnie z polskimi przepisami urządzenia transportu bliskiego, do jakich zaliczają się windy montowane
na pojazdach, podlegają rejestracji w Urzędzie Dozoru Technicznego.

W celu usprawnienia prac związanych z przeprowadzeniem badania przed wydaniem decyzji przez UDT, należy wydrukować wniosek o przeprowadzenie badania, którego wzór znajdziecie Państwo na stronie UDT: https://www.udt.gov.pl/images/wn_bad_techn_zm_RODO.doc

Wyjaśnienia do formularza:

1.      Eksploatujący- proszę uzupełnić zgodnie z wytycznymi.

2.      Przedmiot zgłoszenia. Numer fabryczny, rok budowy, udźwig- dane te znajdując się zarówno
w książce użytkownika, którą otrzymali Państwo wraz z pojazdem, a także na naklejce identyfikacyjnej umieszczonej w skrzynce sterującej oraz na agregacie windy.

3.      Adres do korespondencji, jeśli jest inny niż adres rejestrowy.

4.      Ustanowienie reprezentanta/ pełnomocnika. Badania odbiorcze przeprowadzane są na terenie całej Polski w sieci naszych autoryzowanych serwisów, których lista znajduje się tutaj:
http://www.dhollandia.com/PL/pl/7/Serwis-i-sie-mi-dzynarodowa#/list/PL

Prosimy z listy wybrać z listy serwis, do którego jest Państwu najwygodniej dojechać i wpisać jego nazwę i adres na wniosku.
 

5.      W kolejnym kroku prosimy zeskanować wypełniony wniosek i wysłać go w formie załącznika mailem na adres: ewa.grzybowska@dhollandia.pl Po otrzymaniu od Państwa upoważnienia prześlemy kompletną dokumentację do wybranego przez Państwa serwisu, którego pracownik skontaktuje się z Państwem w ciągu 10 dni roboczych.

6.      Koszt dojazdu do wybranego serwisu na badanie odbiorcze pokrywa właściciel/ użytkownik.

7.      Firma Dhollandia Poland sp. z o.o. pokrywa koszt organizacji badania odbiorczego UDT
w wybranym serwisie w okresie 24 miesięcy od daty sprzedaży windy, pod warunkiem otrzymania kompletnego zgłoszenia. Po upływie tego okresu badanie może być wykonane w autoryzowanym serwisie na koszt właściciela/ użytkownika.

8.      Zakres odpowiedzialności serwisu w zakresie obsługi badania odbiorczego UDT obejmuje zarejestrowanie otrzymanego od Państwa wniosku we właściwym oddziale UDT, uzgodnienie terminu wykonania badania z klientem i inspektorem UDT, zapewnienie miejsca
do przeprowadzenia badania, obecność konserwatora oraz dostępność odpowiednich obciążników.

9.      Dopełnienie formalności związanych z dopuszczeniem urządzenia do ruchu należy do obowiązków właściciela/ użytkownika. Konsekwencje wynikające z użytkowania pojazdu wyposażonego
w windę hydrauliczną bez niezbędnych dokumentów obciążają jego właściciela/ użytkownika.

 

Jeżeli mają Państwo pytania związane z rejestracją, prosimy kontaktować się z naszymi pracownikami:

Ewa Grzybowska, tel. 61 226 21 12 ewa.grzybowska@dhollandia.pl